KONTAKTY

Ke Zdravotnímu středisku 9/447
155 00 Praha 5 - Řeporyje
E-mail:
info@stredisko-reporyje.cz

Mapa zde

Historie Zdravotního střediska Řeporyje

Historie Zdravotního střediska Řeporyje sahá do roku 1935, kdy budovu nechal postavit pan Bohumil Mladý pro svou, tehdy ještě nezletilou dceru Vlastimilu, na návrh stavitele architekta pana Ladislava Svatoše.

Plán na stavbu budovy
Povolení k užívání stavby
 

 

Ač se to zdá neuvěřitelné, z dobových dokumentů je zřejmé, že stavba vily byla započata 6.8.1935 a dokončena již 30.11.1935! Skutečné užívání stavby pak začalo 15.12.1935. Tehdy byla budova označena jako „malobytová venkovská stavba s všeobecně prospěšnou lékařskou ordinací“.

Vysvědčení o dokončení stavby
 

 

Od 1.1.1936 byla v přízemí budovy provozována ordinace lékaře, MUDr. Kamila Ježka, od dubna téhož roku manžela paní majitelky Vlastimily Ježkové, rozené Mladé. Od stejného data byl v přízemí obýván také byt, ve kterém bydlel pravděpodobně bratr lékaře pan Karel Ježek, v té době vrchní oficír ČSD s rodinou.

V prvním patře bydlela paní majitelka s rodinou a ve druhém bytě na stejném podlaží pak až do konce roku 1938 zřejmě švagrová Vlastimily Ježkové, paní Elena Ježková, s tehdy desetiletou dcerou Irenou. Její manžel a nejspíše bratr MUDr. Kamila Ježka, pan Karel Ježek byl v té době profesorem státní průmyslové školy v Růžomberku, jak se tehdy město, dle dobových materiálů, nazývalo.

Jeden byt v suterénu, v prostorách současné oční optiky, obývali od roku 1936 do roku 1938 střídavě čtyři nájemníci. Od července 1938 byl tento byt neobsazen.

Od roku 1953 připadla tato vila, která po celou svoji historii sloužila svému původnímu zdravotnickému účelu, do vlastnictví státu. Konkrétně Okresnímu národnímu výboru Praha západ.

V přízemí zdravotního střediska se vystřídalo několik lékařů, z nichž nejdéle sloužící byl pan doktor Kobliha, který svou lékařskou praxi vykonával od roku 1908 dlouhých 70 let.

V prvním poschodí ordinovali a stále ordinují zubní lékaři a bylo zde i několik pomocných ordinací jako například rentgen a laboratoře, z nichž jedna je provozována dodnes.

Od 60. let minulého století byla v suterénu střediska zřízena oční optika, která ve změněné podobě stále funguje a má tak v objektu dlouholetou tradici.

Do 31.7.1995 patřil objekt zdravotního střediska pod státní správu a celý jeho název zněl: Zdravotnické zařízení U sv. Klimenta, Praha 1, ZS Řeporyje.

1.8.1995 vydalo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR rozhodnutí o realizaci privatizace ZZ U sv.Klimenta.

30.5. 1996 se Okresní úřad Praha – západ rozhodl o vyjmutí a převedení Zdravotnického zařízení U sv. Klimenta, Praha 1, ZS Řeporyje na Fond národního majetku ČR na základě schválených privatizačních projektů.

Popis stavby
 

1.6.1996 prodal Fond národního majetku ČR zdravotnické zařízení třem praktickým lékařům a od stejného data objekt nesl název: Zdravotnické zařízení Řeporyje – sdružení privátních lékařů.

16.11.2010 koupili Zdravotnické zařízení Řeporyje manželé Kněžínkovi.

V průběhu roku 2012 začaly probíhat vně i uvnitř domu nutné rozsáhlé opravy. Kompletně byla opravena nejen střecha, ale také veškeré rozvody vody, topení a elektřiny.

  • Na domě je nová fasáda, byla vyměněna poničená okenní skla a repasovány okenní rámy, které mají nové kování.
  • Uvnitř střediska byly na chodbách provedeny menší opravy terasových podlah. V čekárnách, ordinacích a na centrálním schodišti je nově položena přírodní podlahová krytina – marmoleum. Opraveno bylo také mosazné zábradlí podél schodiště.
  • V suterénu domu je zřízena nová ordinace se samostatným vchodem z východní strany a s velkými okny na jih do zahrady. Součástí ordinace je čekárna a WC pro pacienty. V samotné ordinaci je kuchyň, samostatné WC a zázemí pro lékaře.

Během roku 2014 probíhaly a stále ještě probíhají také rozsáhlé venkovní úpravy, kdy byl terén před střediskem srovnán do roviny tak, že je nyní do budovy bezbariérový přístup.

Definitivní dokončení terénních a zahradních úprav bude realizováno po vybudování projektu domova pro seniory „Dům U Agáty“, který by měl být dokončen během podzimu 2015 na pozemku vedle Zdravotního střediska Řeporyje.

Na architektonických úpravách střediska se podílelo architektonické studio Schindler&Seko, jmenovitě Ing. arch. Ludvík Seko a pan Ondřej Dušek.

Samotné stavební práce realizoval spolu se svými kolegy pan Vladimír Kovář.

Informace o historii Zdravotního střediska Řeporyje jsme získali od:
- Paní Libuše Pacnerové
- Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích
- Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu

Výše uvedeným lidem a organizacím děkujeme.
Mgr. Ilona a Zbyněk Kněžínkovi